WEDSTRIJDREGLEMENT  INTERNE COMPETITIE     september 2022

Schaakvereniging Caïssa        

 

Wedstrijdleiding: Harm Ophorst en Niek Soeterboek

 

 

Algemeen

 

 1. Het seizoen begint de eerste dinsdag van september en eindigt de laatste dinsdag van juni. 36 clubavonden zijn gereserveerd voor evenzoveel speelrondes. De overige clubavonden zijn beschikbaar voor algemene ledenvergadering(en), rapid schaken, snelschaaktoernooien en desgewenst een simultaan of anderszins. Op de laatste avond van het seizoen vindt de seizoenafsluiting plaats.
 2. Er wordt in één afdeling gespeeld, met alle deelnemers aan de interne competitie.
 3. Aan het begin van het seizoen krijgen alle spelers, op basis van hun prestaties in het afgelopen seizoen, een plaats in een van de niveau-groepen A, B en eventueel C. De hoogste Groep is A en telt 10 spelers. De overige spelers komen in Groep B, tenzij het totaal aantal deelnemende leden hoger is dan 25. In het laatste geval vindt een herverdeling plaats, zodanig dat Groep A 10 leden houdt en Groep B en C een evenredige verdeling krijgen.
 4. Er wordt gespeeld volgens de geldende FIDE-regels, zoals bijv.
  • Elke speler is verplicht alle zetten te noteren.
  • Aanraken is zetten, los gelaten is gezet.
 5. Iedereen is op de speelavond uiterlijk om 19.55 u. aanwezig; op dat moment wordt het speelschema voor die avond definitief vastgesteld. Wie later komt  kan die avond niet voor de competitie spelen, tenzij die latere komst eerder bij de wedstrijdleider is gemeld.  Aanvang alle partijen om 20.00 u.
 6. Het speeltempo voor junioren en senioren is 75 minuten p.p. voor de eerste 35 zetten; nadien is een verlenging van 15 minuten mogelijk.  Deelnemende pupillen (t/m 12 jaar) hebben 30 minuten en aspirant-leden (13 t/m 16 jaar) 45 minuten, ongeacht het aantal zetten en zonder mogelijkheid van verlenging; deze speelduur geldt dan uiteraard ook voor hun tegenstander en er is geen notatie-plicht.
 7. De indeling van speelrondes alsook de verwerking van de uitslagen gebeurt volgens de regels van Systeem Keizer. De 36 speelrondes zijn verdeeld over 4 periodes van 9 rondes. Het systeem kent geen inhaalpartijen; alle gemiste partijen krijgen een eigen waardering.
 8. Afmelden zo vroeg mogelijk doch vóór 19.55 u. op de speelavond:
  • bij wedstrijdleider Harm Ophorst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-36597005 of Niek Soeterboek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.nl 06-54682486.
 9. In geval van beëindiging lidmaatschap:
  • indien betrokkene tenminste één partij heeft gespeeld blijven zijn/haar resultaten staan en wordt bij iedere volgende speelronde een score nul genoteerd.
  • indien betrokkene geen enkele partij gespeeld heeft wordt zijn/haar naam uit de ranglijst verwijderd.
 10. Tussentijds instromen is mogelijk. Zie BIJLAGE ‘Tussentijdse instroom nieuwe deelnemers interne competitie’.
 11. Alle uitslagen en nieuwe standen worden geplaatst op de site schaken-rijen.nl

 

Waarderingspunten

 

 1. Iedere speler begint met een waardecijfer.  Het hoogste waardecijfer is ongeveer 1,5 maal het aantal deelnemers. De waardecijfers zijn per positie steeds één punt lager. De startvolgorde van de spelers wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld.
 2. Indien gekozen is voor een startvolgorde volgens de laatste competitie-eindstand, begint iedere speler met een aantal startpunten dat gelijk is aan het toegewezen waardecijfer. De startpunten van een speler tellen mee in de ranglijst, maar worden in de eerste vijf speelrondes afgebouwd tot nul.
 3. Bij winst krijgt een speler het aantal punten dat gelijk is aan het actuele waardecijfer van de tegenstander, bij remise de helft, bij verlies nul.
 4. Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst bepaald. De (eventueel nieuwe) koploper krijgt dan het hoogste waardecijfer. De toekenning van de waardecijfers is afhankelijk van de uitslagen van alle spelers. Een speler die door een verliespartij zakt op de ranglijst komt automatisch op een lager waardecijfer, hetgeen met terugwerkende kracht gevolgen heeft voor de Keizer-punten van anderen.
 5. In geval van afwezigheid:
  • Bij vooraf (uiterlijk 19.55 u. op de speelavond) gemelde afwezigheid met geldige reden krijgt de speler 1/3 van het eigen waardecijfer. Dit kan maximaal 5 keer.
  • Als afwezigheid het gevolg is van deelname aan een externe wedstrijd of van vertegenwoordiging (namens Caïssa) in enig extern overleg, is de compensatie 2/3 van het eigen waardecijfer.
  • Als een speler ten gevolge van een oneven aantal spelers buiten de boot valt krijgt deze 2/3 van het eigen waardecijfer als schadeloosstelling.
  • Indien afwezigheid niet vóór speelavond 20.00 u. gemeld is bij de wedstrijdleider krijgt de betrokken speler een score van nul punten.

 

Indeling nieuwe ronde

 

 1. De computer bepaalt op basis van instellingen van het Systeem Keizer de indeling van de speelrondes en paart eerst spelers die dicht bij elkaar op de ranglijst staan, maar dan wel binnen de volgende voorwaarden:
  • Binnen 1 speelperiode (van 9 rondes) worden spelers niet vaker dan één keer tegen elkaar ingedeeld.
  • Pas na 5 rondes kunnen spelers elkaar opnieuw tegenkomen.
  • In de totale competitie komen spelers elkaar maximaal 4 keer tegen.
  • De kleurverdeling voor twee spelers die elkaar al eerder hebben ontmoet wisselt.
  • Een speler kan maximaal 3 opeenvolgende speelrondes dezelfde speelkleur krijgen.

 

Kampioenen en promotie-degradatie-regeling

 

 1. Binnen de Interne Competitie wordt gestreden op drie fronten:
  • Strijd om het algemeen clubkampioenschap: algemeen clubkampioen is het lid dat na 36 speelrondes de meeste Keizer-punten heeft.
  • Strijd om kampioenschap van Groep A, Groep B en Groep C, uitlopend op evenveel groepskampioenen als er groepen zijn.
  • Strijd om een plaats in Groep A; in geval van 3 groepen ook een strijd om een plaats in Groep B vanuit spelers in Groep C.  Hier geldt een promotie/degradatie-regeling (zie art.19). 
 2. Promotie/degradatie-regeling:
  • De twee laagst geëindigden uit A degraderen naar B en de twee hoogst geëindigden uit B promoveren naar A. De twee laagst geëindigden uit B degraderen naar C en de twee hoogst geëindigden uit C promoveren naar B.
  • Bij de start van een nieuw seizoen kan een oud-lid of een lid dat maximaal drie seizoenen niet aan de competitie heeft deelgenomen, op basis van prestaties in voorgaande competities, in aanmerking komen voor een plaats in groep A. Indien er geen vrijgevallen plaats beschikbaar is  degradeert een derde speler naar groep B.
  • Indien bij de start van een nieuw seizoen een speler uit de A groep, die niet is gedegradeerd, geen lid meer is dan wel heeft aangekondigd dit seizoen niet mee te doen, wordt deze groep aangevuld met de als derde geëindigde in groep B. Indien meerdere plaatsen vrij komen, worden deze steeds aangevuld vanuit groep B volgens de rangorde aldaar, zodanig dat groep A altijd met 10 spelers begint. Indien plaatsen vrijkomen in B volgt een analoge procedure voor spelers van C naar B, zodanig dat er een evenwichtige verdeling over B en C komt.

 

Slotbepaling

 

 1. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of waarbij twijfel is over de uitleg van dit  Reglement, beslist de wedstrijdleider. Deze handelt naar bevind van zaken.

 

 

 

 

BIJLAGE bij art. 10 (maakt deel uit van Wedstrijdreglement)

 

Tussentijdse instroom nieuwe deelnemers Interne Competitie

A) ALGEMEEN

Een nieuwe deelnemer die tussentijds aansluit bij de interne competitie krijgt als uitslag voor niet-gespeelde rondes ‘afwezig zonder geldige reden’ en daarmee dus geen punten maar wel het recht op compensatie bij volgende gelegenheden krachtens art.16. Een en ander onverlet de toepassing van B en C van deze bijlage.

B) INSTROOM NIEUWE LEDEN.

B.1  Bij instroom tijdens een al lopend seizoen wordt aan de instromer een aantal Keizerpunten toegekend dat gelijk is aan het gemiddeld aantal Keizerpunten van de onderste 4 spelers.

De instromer wordt ingedeeld in de onderste niveaugroep. 

B.2  Betreft de instroom een sterke speler, waarvan verwacht mag worden dat hij/zij in de (sub-)top zal spelen en beschikt over een Elo-rating ter grootte van ten minste 1500, dan wordt aan de instromer een aantal Keizerpunten toegekend dat gelijk is aan:

a) het aantal Keizerpunten -1 van de middelste speler indien op dat moment een oneven aantal spelers aan de competitie deelnemen,

b) het gemiddeld aantal Keizerpunten van de middelste 2 spelers indien op dat moment een even aantal spelers aan de competitie deelnemen.

De instromer wordt ingedeeld in niveaugroep B.

C) INSTROOM LEDEN EN OUD-LEDEN

Bij instroom van leden en oud-leden gelden de hierboven genoemde toepassingen. Met dien verstande dat, wanneer het (oud) lid max. 3 seizoenen niet aan de competitie heeft deelgenomen, de instroom, zoals beschreven onder B.2, kan plaatsvinden op basis van prestaties in voorgaande competitie(s).